Masline

Allah je Jedini Vlasnik svega što postoji

Priča se da je Isa a.s. jednoga dana putovao sa svojim drugovima i kad je dan prilično poodmakao a oni naišli kroz neki ...
ve huves-semiu

Allah je jedini Opskrbljivač

U brdima Libana živio jedan ponožnjak, u osami, daleko od ostalih ljudi. Život je provodio u nekakvoj pećini, danju posteći ...
Allahu ekber

Bez truda tanka nafaka

U nekom mjestu bijahu otac i sin. Oba su bili učeni. Otac je bio jako vrijedan, a sin lijenčina. Otac ga je nagonio da ...
Er-Rezzak

Nafakasuz

U nekom mjestu živjela su dva brata koji su podijelili imetak iza očeve smrti. Jedan od njih je dobro živio i sve više ...
Vallahu jalemu

Samo Allah dž.š. zna šta je za tebe najbolje

Živio i vladao jednim carstvom vladar za kojeg se nije moglo reći da je bio nevjernik. Uz njega je uvijek bio njegov sluga. ...
islamski brak

Ključ sretnoga braka

Djela se vijednuju samo prema namjerama. Svaka osoba će biti nagrađena samo za ono šta je namjeravala. (El-Buhari i Muslim) Sva ...
Corrupt

Mito i korupcija kroz prizmu Kur’ana i Sunneta

Sažetak   Mito i korupcija dugo vremena opterećuju društvene odnose u cijelom svijetu, a veoma rano javljaju se i kod ...