Tesbih

Poroci duše – nefsa

«Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se moj Gospodar smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan ...
ve kul rabbi

Kratki uvod u sufizam

Uvod   Znaj, brate, da čovjek nije stvoren šale radi ili slučajno, već majstorski sazdan za cilj uzvišeni (Ebu Hamid ...
ucenje Kur´ana

O ponašanju prilikom učenja Kur’ana

Šesto poglavlje predstavlja osnovnu intenciju ove knjige. Ipak ću samo ukratko napomenuti ono najbitnije, tako da kod čitaoca ...
merjem

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur’ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama, ...
kaligrafija

Bereket je u halalu

Jedan poznati učenjak svratio na dvor halife Džafera El-Mensura. Halifa od njega zatraži da mu da vrijedan savjet. Ovaj ...
ruine

O prolaznosti dunjaluka

Kaže se da je Hidr upitan za najčudnije što je vidio na ovom dunjaluku, s obzirom da je on po pričanju dugo godina živio ...
mrav

Sulejman, a.s., i mrav

Zabilježeno je da je mudri Sulejman, a. s., upitao mrava: “Koliko  jedeš godišnje?” Mrav je odgovorio: “Za godinu ...
ajetul-kursijj

Čudni su putevi Allahove odredbe…

Jedan pobožni musliman iz Meke je zapao u tešku materijalnu situaciju. Ostao je bez ičega i bio je na granici života. ...
lein sekertum le ezidennekum

Hazreti Alija i lopov

Jednom je Alija, r.a., ušao u džamiju u Kufi kako bi obavio duha‐namaz i pred ulazom dao nekom momku da pričuva njegovu ...
stara carsija

Vaiz Ahmed efendija

Našoj se Kasabi nije dalo u hodžama. Mehmed efendija nam mlad umrije, a bijaše poletan, da je milina. Ono što je iza ...