Sura-Yusuf

Tumačenje sure Jusuf

Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu ulogu. ...
Quran_kaligrafija

Komentar ajeta o “el-birru”

Uzvišeni kaže: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju ...
quran_old

Imena i nazivi Kur’ana a.š.

ESMAU-L-KUR’ANI VE SIFATUHU Prema mnogim autoritetima, Kuran ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se ...
ve inneke

Ko to doista, vrijeđa Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.?!

Dio prvi: O sirotinji kao mediju   S velikim nemirom prilazim pisanju ovoga eseja, pa i bolom, kao i gorkom rezignacijom, ...
lav

Ovaj svijest sa svojim slastima prevari mnoge

Bio jednom jedan čovjek koji je usnio da ga goni neki lav. Čovjek dotrča do drveta, pope se na njega i sjede na jednu ...
usamljeno ostrvo

Bože, primi njegovu dovu!

Jednom jedan putnički brod zadesi nesreća, te samo dva čovjeka uspješe spasiti se i doplivati na maleni, pusti otok. ...
ve tevekkel alallah

Škorpion i udav

Prenosi se da je hazreti hadži Kutbuddin lično ispričao sljedeće: „Stajao sam jednoga dana, zajedno sa Kadi Hamiduddinom ...
cvijece

Pravedni vladar i lažno cvijeće

Jedan car naumio da uda svoju kćerku, pa pošto nije imao odgovarajuću osobu za njegovu lijepo odgojenu kćerku, razglasi ...
رسول الله

„Allahov poslaniče, preči si nam od nas samih!“

U suri Al-Ahzab, Svevišnji kaže: “Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su ...
Muhammed

Neka nam Poslanik a.s. bude milost a ne iskušenje

Hvala Onome Koji je dostojan svake hvale i Koji hvalu obilno nagrađuje (“Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacjelo, ...