OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Islamski propisi o kurbanu

„Muhamede! (Dali smo ti Islam)  i svako dobro, pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban.“ (Sura El-Kevser) Ebu Hurejre ...
kurban_1

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom ...
kurban

Kur’anske i sunnetske osnove izvršavanja vjerske obaveze kurbana

Uvod   Odavno se kod nas i u ostalom islamskom svijetu osjetila potreba za širim proučavanjem izvršenja obaveze kurbana. ...
Zikr

Izabrane izreke i kazivanja sufija iz Tadhkirat al-awliya’

Fudejl Ajad   Fudejl Ajad nekad bijaše drumski razbojnik. Razapeo je svoj šator u pustinji između Merva i Bavrada, obu­kao ...
ela bizikrillah

Hikaje tarikatskih prvaka

5. VELIKODUŠNOST I SADAKA   PRISNA LJUBAV PRIJATELJA   Priča se kako su neki ljudi došli jednom od tābi’ina (generacija ...
kaba

Hadž – odlučnost u odbacivanju svih oblika ropstva

Uvod   Osnova liderstva je utjecaj i sposob­nost buđenja najboljeg u ljudima te njihova aktivacija na raznim životnim ...
salawat

Jedan dan sa Allahovim poslanikom s.a.v.s.

Uvod Mnogo muslimana je u bliskom odnosu sa Sunnetom i poznaju ga kao drugi izvor naše vjere i kao praktičnu primjenu Kur’ana. ...