Islam, Zapad i prosvjetiteljstvo

Sažetak   U ovome tekstu autor daje jednu sliku Zapada drugačiju od uobičajene u islamskom svijetu prema kojoj se Za­pad uglavnom posmatra kao jedinstven prostor baziran na kršćanskim učenjima. Autor, naime, smatra da je današnji Zapad ...