Poslanikova dzamija_2

U historiju, za vječnost

Objava je ashabima, kao i muslimanima danas i do vječnosti, kroz povijest i različita društva i kulture poručivala: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često ...
dzamija duisburg

Mogući suživot

A. Jedno opažanje i nesporazum   1. Sekularizirana društva i religijska praksa   Islamsko učenje, usađeno u vjeri u jednog i Jedinog Bo­ga (tawhid),temelji se na „principu pravde“ koja u svakom slučaju, bilo to u korist ili protiv ...
hijrah

Hidžra

Poslanik nije bio fatalist niti je bio nemaran. Njegovo povjerenje u Boga bilo je apsolutno, ali to nikada nije uzrokovalo da se on prepusti valovima događanja. Objava ga je podsjećala da ne smije zaboraviti reći „inšallah“ (ako Bog ...
Omer

Iskušenja, uzdignuće i nade

Omer ibn Hattab Situacija u Meki je postajala sve teža. Među najvatrenijim protivnicima islama, zajedno s Ebu Lehebom i Ebu Džehlom, bio je i Omer ibn Hattab. On se već istakao pretukavši neku ženu koja je tek prihvatila islam. Omer je ...