Va’zu nasihat u džematu Oberhausen – mr. Sulejman ef. Čeliković (31. 10. 2010. god.)

Va’zu nasihat koji je na tradicionalnom godišnjem mevludu u našem džematu 31. 10. 2010. god. održao mr. Sulejman ef. Čeliković, glavni imam medžlisa IZ-e Kakanj.