Tariqah – duhovni put i njegovi kur’anski korijeni

Tariqah ili duhovni Put, koji je uobičajeno poznat kao tasawwuf ili sufizam, predstavlja unutarnju i ezoterijsku dimenziju islama i, kao i Shari’ah, ima svoje korijene u Kur’anu i poslaničkoj praksi. Budući da je srce islamske poruke, ...

Božanska i ljudska pravda

Mir i pitanje rata    ”O vjernici! Odlučni za Allahovu istinu budite, i pravedno svjedočite!” (Kur’an, 5:8) „A ako im budeš sudio, sudi im po pravdi , Allah doista pravedne voli!” (Kur’an, 5:42) „Hoćete li da vas ...

Mladi musliman i islamski odgovor modernom svijetu

Seyyed Hossein Nasr rođen je u Teheranu 1933. godine. U rodnom gradu i u svojoj domovini Iranu stekao je osnovno obrazovanje, sa posebnim naglaskom na klasičnom obrazovanju u vjeri i u perzijskoj književnosti. Godine 1954., odnosno 1956., ...