Velikosrpska ideologija i hegemonizam – izvori genocida nad Bošnjacima

Srpski četnici sa njemačkim nacistima u Jablanici 1942. god. Osnov moderne srpske mitologije jeste narativ o boju na Kosovu 1389. godine kada su Osmanlije porazili vojsku kneza Lazara i potčinili ih sebi. Ali, taj boj predstavljen je kao ...