Čišćenje srca

U islamskom odgoju (terbijet) polazna tačka je vjerovanje (iman), čije sjedište je srce (kalb). Ima mnogo potvrda u riječima Poslanikovih drugova (ashaba), vezanih za njihov iman, poput ove: “Dat nam je iman prije Kur’ana!” O ovome ...