Hikaje tarikatskih prvaka

5. VELIKODUŠNOST I SADAKA   PRISNA LJUBAV PRIJATELJA   Priča se kako su neki ljudi došli jednom od tābi’ina (generacija nakon ashaba) pa im on ne imade šta iznijeti, već se uputi kući jednog svog prijatelja, ali ga ne nađe kod ...