Sufizam ima izvor u Kur’anu

Sufizam- unutrašnja dimenzija islama   Svi nesporazumi u vezi sa sufizmom nastali su iz poku­šaja da se od njega napravi jedna odvojena struja ili sekta čiji su korijeni navodno izvan islama, vjere Jedinstva, vjere tevhida, da se kontemplacija ...