Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava i goveda u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur’ana i Hadisa Božijeg ...

Uvod u fikh

Uvod  Uspjeh jednog naroda i zajednice ovisi o njegovom društvenom uređenju. Ukoliko je društveno uređenje napredno, progresivno, i sam narod će živjeti u tom duhu. Sistem života koji plasira i propagira Kur’an omogućava život ...

Hadždž i propisi pri obavljanju ove dužnosti

Uvod Hadž kao peta temeljna islamska dužnost propisana je desete godine po Hidžri i predstavlja vrhunac, krunu u ibadetu. On zapravo u sebi objedinjuje tjelesnu i materijalnu vrstu ibadeta, a radi tog je propisan da se obavi bar je­danput ...