Pripremna faza: popločavanje puta u genocid

Period koji prethodi dezintegraciji Jugoslavije važan je zbog toga jer je poslužio kao pripremna faza za klizanje u genocid. Pripremljena je ideologija, mašinerija i ono što Tompson (Thompson) i Kuets (Quets) nazivaju „preovladavajući ...