Mesdžid i džamija

Ono najljepše na čemu se zaustavlja oko putnika u kraje­vima gdje žive muslimani jesu mesdžidi-džamije. Bez obzira da li su u gradu ili selu, svojim zdanjima one oraspolože čo­vjeka i daju tom mjestu duh živosti i ljepote. U raskoši ...