Knjiga Adema Kahrimana…

NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ je rođen 20. oktobra 1940. godine u Sarajevu. Osnovnu školu je završio u Žepču. Srednju umjetničku školu, odsjek vajarstvo, završio je 1961. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirao na Filozofskom fakultetu, ...