Vrijednost mjeseca ramazana i unutarnji smisao islamskog posta

„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz lju­dima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.“ (Kur’an, El-Bekare, 185.) Ramazan je mjesec savma, islamskog posta ili treća ...

Društvo i razotkrivanje tijela

Stvaranje čovjeka i prvi boravak u džennetu   U okviru učenja o čovjeku, bitno je znati i vjerovati da nakon stvaranjaVe lekad haleknakum nin turabin – od zemlje, min salsalin – od prašine, min tinin – od gline, min ...