„Allahov poslaniče, preči si nam od nas samih!“

U suri Al-Ahzab, Svevišnji kaže: “Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove“.(Al-Ahzab, 6) Ovo je Allahova konstatacija u vezi s kojom vjernik nema nikakvih dilema. On je prihvata, ...