Porušeni i oštećeni sakralni i drugi objekti islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1992. -1995.

Agresorska djelovanja nisu ugrozila samo živote miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, nego su prouzrokovala i ogromna razaranja najvećeg broja bošnjačkih kulturnih i vjerskih objekata. Uništavajući svjesno i planski sve ono što je stoljećima ...

Islamski stav o drogama

Sve veći broj problema sa kojima se sučeljava današnje čovječanstvo izvan je  mogućnosti njegovog trajnog rješavanja. Neki od njih sasvim neposredno ugrožavaju njegov razvoj i akutna su prijetnja duhovnom i fizičkom uništenju čovjeka. ...

Deset genocida nad Bošnjacima

U ime žrtava genocida – zločincima niko nema pravo oprostiti! U ime života budućih generacija – ne smijemo zaboraviti! Ko oprosti i zaboravi – pridružio se zločincima! U ovoj knjizi riječ je o stradanjima Bošnjaka, teškoj sudbini ...