Političke posljedice islamizacije

U političkoj prošlosti bosanskih Muslimana u tursko doba od esencijalne je važnosti osim primanja islama još i ovih nekoliko momenata: prihvaćanje Osmanske Carevine kao državnog okvira; postojanje privilegija o uzimanju djece u adžami ...

Bogumilstvo i islamizacija

Kada se govori o postanku bosanskih Muslimana, prvo pitanje koje se nameće jeste u kakvom odnosu stoji nestanak Crkve bosanske i islamizacija? Ranije je bilo općenito usvojeno mišljenje da su bosanski Muslimani potomci bogumila – kako ...

Determinante etničke posebnosti bosanskih muslimana

Već spomenuti Massieu de Clerval, koji je godine 1856. boravio u Bosni u naučnoj i političkoj misiji, osvrćući se na bosanske Muslimane zapisao je i ovo: „Velika nesreća ovog dijela slavenskog naroda jeste u tome da je nepoznat, osim ...