Pogled na Jerusalem

Nedavno sam imao priliku upoznati se sa jednim Švicarcem koji je imao priličnu visoku funkciju u Međunarodnom crvenom krstu. On se upravo bio vratio iz Bejruta, gdje je pomagao ranjenim, bolesnim i glad­nim u onim kratkim intervalima klimavog ...

Prijevod i komentar sure El-‚Alek

  SURA DEVEDESET I ŠESTA EL-´ALEK (ZAMETNA ĆELIJA) Mekkansko razdoblje   (Iz: PORUKA KUR’ANA, prijevod i komentar, Muhammed Asad, El-Kalem, 2004. god.) Nema sumnje da prvih pet ajeta ove sure predstavljaju sami početak objave Kur’ana. ...

Dedžal

ULAZIM U KRIVUDAVE ULICE najstarijeg dijela Medine; kameni kućni zidovi u sjeni, zastakljene lođe i blakoni vise nad sokacima koji liče na klance i mjestimično su tako uski da se dvoje jedva može mimoići; dolazim pred sivu, kamenu fasadu ...