Grijeh i njegove posljedice

Šta je grijeh?! Božiji Poslanik, a.s., je rekao: “Grijeh je ono što (vjernika) kopka u prsima, a za šta on ne bi volio da saznaju ljudi!” (Muslim) Grijeh je sve ono što se čini suprotno onome kako se o tome izrazio Uzvišeni Allah. ...