Cijeli svijet gleda u islam

Zahvala pripada Allahu, koji je nas, lidere zemalja Organizacije islamske konferencije, svojom dozvolom i milošću, okupio na ovom mjestuda se posavjetujemo i, nadam se, odredimo kurs za budućnost islama i muslimanskog ummeta u cijelom svijetu Cijeli ...

Islam i globalizacija

„Muslimani i muslimanske zemlje suočeni su sa golemim i zastrašujućim izazovom. Globalizacija u svom sadašnjem obliku prijeti i nama i našoj vjeri. Mi svoj gnjev i frustracije ne smijemo ispoljavati uzaludnim, izoliranim nasiljem. ...