Komentar hadisa „Dova za prezadužene“

U Ebu Davudovu Sunenu stoji slijedeći hadis: Ebu Seid el-Hudri (jedan od Alejhisselamovih drugova) kaže da je Alejhisselam jednog dana unišao u džamiju, kad li u džamiji sjedi jedan čovjek od ensarija, zvani Ebu Umame. – Odakle da ...

Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana

Jedno pitanje, koje do danas nije valjano obrađeno je pitanje islamizacije Bosne i Hercegovine. Uzrok da je ovo pitanje do danas ostalo ovako su na prvom mjestu vrlo oskudni historijski izvori, jer o tome, u glavnom, mogli bi tražiti izvore ...

Tumačenje sure El-Gašijeh

U ovoj suri, koja nosi ime Suretul-Gâšije, sadržane su najvažnije tačke islamskog vjerovanja. U njoj Allah dž. š. upućuje govor Muhammedu a. s. i veli: Hel etāke hadîsul-gāšijeti – Je li ti došla vijest o Sudnjem danu? To ...