Žene u islamu

Duhovna jednakost spolova   U mnogim religijama žene su se morale boriti za svoja prava i njihova borba, u mnogim slučajevima, još uvijek traje. Naprimjer, kršćanke se moraju boriti za svoje zahtjeve, pa čak i zastraniti mijenjajući ...