El-fikhul-ekber djelo imama Ebu Hanife (predaja od Hamada sina Ebu Hanife)

UVOD   Kratka biografija Imama Ebu Hanife, rahimehullahu ‚alejhi   Njegovo ime i nadimak   On je Ebu Hanife en-Nu’aman b. Sabit b. Zuta el-Hazaz, a nadimak mu je El-Kufi, po Kufi u kojoj je živio.   Njegovo rođenje   Rođen ...