Zekat na novac, zlato i srebro

U vrijeme Muhammeda a.s. u opticaju su bile dvije vrste kovanog novca: vizantijski zlatni dinari i perzijski srebrni dirhemi. I dinari i dirhemi su bili različite težine, zbog toga su se više vagali, a manje brojali. Mekka je bila trgovački ...

Islamski propisi o kurbanu

„Muhamede! (Dali smo ti Islam)  i svako dobro, pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban.“ (Sura El-Kevser) Ebu Hurejre prenosi da je Muhamed a.s. rekao:  „Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava ...

Vakuf u svjetlu islamskih propisa

Gotovo sva kur’anska ajeta pravne naravi objavljena su u Medini. Ovakvih ajeta ima relativno malo, jer se, prije svega, želio učvrstiti moral, monoteizam, eshatologija i istinitost vjerovjesničke misije Muhammeda a. s. Od oko 200 kur’anskih ...