Va’zu nasihat u džematu Oberhausen – hafiz Husejn ef. Čajlaković (01. 11. 2009. god.)

Va’zu nasihat koji je na tradicionalnom godišnjem mevludu u našem džematu 01. 11. 2009. god. održao hafiz Husejn ef. Čajlaković.