O mudrosti i smislu posta

U općoj koncepciji islama o čovjeku, formiranju njegove ličnosti i usmjeravanju njegove aktivnosti, pored vjere u Boga i namaza, post zauzima posebno mjesto. Njemu nesumnjivo pripada veoma značajna uloga u procesu očovjekovljenja čovjeka, ...

Značaj i šeriatska osnova akcije ubiranja i raspodjele zekata i sadekai-fitra

Završena je jedna značajna faza u akciji otvaranja Islamsko-teološkog fakulteta i prikupljanja zekata, zekatul-fitre i kurbanskih kožica. Islamska zajednica u SFRJ, bez obzira na početne slabosti, propuste i poteškoće, unićiće u povijest ...