Uoči mevluda (h. hafiz Halid Hadžimulić)

Ova je hutba održana u Carevoj džamiji u Sarajevu u petak, 12. marta 1976. god. (11. dan Rebiul-evvela 1396. god. po hidžri) uoči Mevluda, a objavljena je u: GLASNIK Vrhovnog islamskog straješinstva u SFRJ, br. 2, mart-april 1976. god. Draga ...