„Ni jedan dan ne ostani isti!“ – hutba, Hamza ef. Subašić (džemat Oberhausen, 07. 12. 2012. god.)

Hutba koju je u našoj džamiji održao Hamza ef. Subašić, imam u džematu Stuttgart (I.G.) u petak, 07. 12. 2013. god. Hamza ef. je hutbu naslovio sa: „Ni jedan dan ne ostani isti!“