Proces modernizacije u muslimanskom svijetu nije dovršen

Dr. Fikret Karčić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i predsjednik Ustavnog suda Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini Razgovarao: Ismet ISAKOVIĆ   Međusobno razumijevanje i dijalog mogu smanjiti napetosti i eventualne sukobe   Početak ...

Šta su to „zahtjevi vremena“?

Važeći Ustav Islamske zajednice (IZ), usvojen 26. novembra 1997., u čl. 4 navodi „Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur‘an-i kerimu i sunnetu Muhammeda, alejhi-s-selam, ...

Doba klasičnih škola prava

1. Društveno-historijske prilike    Vrijeme od početka 2. vijeka (h) pa do početka, a prema nekima polovine, 4 vijeka (h) smatra se periodom procvata islamske pravne nauke. U ovo doba obrazovane su pravne škole ehli-sunneta, uobličen ...

Opšti pogled na pravo u islamu, njegov istorijski razvoj, teorijske i praktične mogućnosti reforme

1. Struktura šerijatskog prava   Prema islamskom učenju, pravo je u normu pretočena Božja volja sadržana u dva glavna izvora: knjizi objave (Kur’an) i riječima i djelima Poslanika Muhameda a. s. (Sunnet). Prvenstvena uloga teksta ...

Dupli standardi u vanjskoj politici Zapada

Uvod   Glavne akutne poteškoće u komunikaciji između muslimanskog i evropskog svijeta nisu se iznenada pojavile. Suprotno tome, one su nastajale polahko, tokom vremena usljed duplih standarda Zapada u njegovom odnosu sa muslimanskim svijetom. ...

Jedanaesti septembar, međunarodni terorizam i ratovi u Afganistanu i Iraku

Teroristički napadi 11. septembra 2001. izazvali su seriju događaja koji će zadati snažan udarac odnosima između velikog dijela muslimanskog svijeta i, posebno, SAD-a. Napadi su bili motivirani neprijateljstvom prema američkoj politici ...

Šta je to „islamska tradicija Bošnjaka“?

U posljednje vrijeme intenzivnije  su uvedeni  u javni diskurs  o Islamu termini koji ime ove univerzalne vjere određuju atributima geografsko-kulturnog karaktera , kao što su „indonežanski islam“, „turski islam“, „evropski Islam“ ...