Derviški adabi

Izbor derviških adaba u vezi sa samim dervišom i šta o tome kažu pojedini šejhovi   Dervišova iskrenost u traženju tarikata i ljubavi prema šejhu   Znaj, o moj brate, da je derviške adabe teško pobrojati i do u detalje ih precizno ...