O ponašanju prilikom učenja Kur’ana

Šesto poglavlje predstavlja osnovnu intenciju ove knjige. Ipak ću samo ukratko napomenuti ono najbitnije, tako da kod čitaoca ne izazovem dosadu. Na samome početku neophodno je da učenje bude iskreno, iz ihlasa, o čemu je već bilo govora. ...