Pozajmica za džennet

Hele, zima je već uzimala dobra maha, osvojile suhomrazice a treća je godina rata, 1943. Šunjala se oskudica, bijeda i boleštine. U Banjoj Luci je osvanuo pazarni dan. Zavrijevalo je već kao u mravinjaku a Agan-efendija, znani ranilac ...