Vere’ – ostavljanje dozvoljenog iz straha da bi se moglo počiniti zabranjeno

Prenosi se od Seida da je Katade rekao: „Abdullah b. Mutarref je govorio: ‘Srest ćeš se s dvojicom ljudi: jedan od njih ima mnogo više posta, namaza i sadake od drugog, ali drugi ima veću i bolju nagradu.’ Neko ga upita: ‘Kako je ...

O ihlasu – iskrenosti

Autor, svojim lancem prenosilaca, bilježi od Muhammeda b. Lebida da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., da kaže: Najviše se za vas bojim malog širka. Ashabi su pitali: „Allahov Poslaniče, a šta je to mali širk?“ On reče: „Rijaluk ...