Ela bi zikrillahi

Divan ilahija i kasida, izbor

POGLEDAJ NAS, JA RABBI   Pogledaj nas, ja Rabbi, odani smo mi Tebi, Tvojoj l’jepoj Riječi; mi smo njeni bulbuli! Allahumme, Rabbi, illellah! Allahumme, Hak si, illellah! Tvoje lice – baki, illellah, a sve drugo -fani, illellah, ...
الاسلام (1)

Šta je islam?!

Ovaj tekst vam nudi odgovore na važna pitanja, a koji su neophodni za ispravno razumijevanje islama i njegovog učenja. Šta znači riječ islam? Da li se islam može nazvati muhamedanstvom? Da li je islam najmlađa ili najstarija vjera? Koja ...
Allah_1

Osnovna učenja Islama

  Kako se zovu osnovna učenja islama? Kako islam govori o Bogu? Kakvo je značenje ajeta o svjetlosti? Kako islam gleda na posrednike između čovjeka i Boga? Kakav je psihološki efekat vjerovanja u meleke? Koji su najpoznatiji meleki ...