Savm – islamski post

Definicija islamskog posta   Post se u arapskom jeziku kaže savm što znači sus­tezanje, suzdržavanje. Ulema je definirala islamski post riječima: „Svjesno sustezanje od jela, pića i seksualnog uživanja, od zore do zalaska sunca.“   Elementi ...

Imovina na koju se daje zekat

Zekat je jedan od pet temeljnih ibadeta. Obaveza davanja zekata propisana je Kur’anom i sunnetom o čemu postoji i saglasnost (idžma) uleme. Budući je riječ o temeljnom ibadetu, njegovo davanje čini da nada u Allahovu milost bude objektivna ...

“Tržište fetvi” na bosanskom jeziku

Uvod Od završetka agresije u Bosni i Hercegovini je na sceni pojava brojnih medija izvan Islamske zajednice, elektronskih i printanih, koji programski i shematski u cijelosti ili djelomično svoj prostor posvećuju islamu i njegovu tumačenju. ...