Tumačenje sure Jusuf

Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu ulogu. Ko zna? Ta, izabrani odabranici vode ljude na mejdan ugleda i Istine! A on je najmanji od sve svoje braće, i to braće ...

Iskrenost – sidk

Uistinu je Uzvišeni Allah s pravdom i mudrošću stvorio nebesa i Zemlju i zato traži od ljudi da svoj ži­vot baziraju na istini i da postupaju samo po istini. Dezorijentiranost i nesreća ljudi potiču samo iz nji­hovog odstupanja ...

Razumijevanje Kur’ana na prvom mjestu

Hadisi kojima je iskrenut smisao ili čije značenje nije pravilno shvaćeno   Nedovoljno čitanje i razmišljanje o Časnom Kur’anu, a istovremeno mnogo čitanja hadisa ne daje preciznu sliku islama, nego se može reći da to više liči ...