Postite „da biste bogobojazni bili“

„O vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste bogobojazni bili.“ (El-Beqare, 183) Svi ibadeti u islamu imaju svoj cilj i svoju svrhu, bez obzira da li nam je ona poznata ili nije. Kao što Uzvišeni ...

Džemat – Allahovo uže

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste ...

Kur’an – definicija i sadržaj

Premda se Kur’an kao vječna Božija riječ i Dojava Gospodara svjetova ne može svesti u okvire jedne definicije – jer one ono što definiraju ograničavaju po mjeri ljudskoga razuma – ipak su islamski učenjaci dali jednu ...

Va’zu nasihat u džematu Oberhausen – dr. Almir Fatić (25. 11. 2012. god.)

Va’zu nasihat koji je na tradicionalnom godišnjem mevludu u našem džematu 25. 11. 2012. god. održao doc. dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Islamski propisi o kurbanu

Uvod “INNA E’ATAJNAKE´L-KEWSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR.„ (Kur’an, El-Kewser, 1-2.) Ebu Hurejre r. a. prenosi da je Muhammed a. s. rekao: “Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava ...