Va’zu nasihat u džematu Oberhausen – hafiz Aid ef. Tulek (10. 11. 2013. god.)

Va’zu nasihat koji je na tradicionalnom godišnjem mevludu u našem džematu 10. 11. 2013. god. održao hafiz Aid ef. Tulek, direktor i profesor Karađoz-begove medrese u Mostaru.