Allahova mudrost

Veličina Uzvišenog Allaha pokazuje se u stvaranju živih bića. Njegova se veličina ogleda i u građi tih bića, te njiho vom načinu života i ishrane. Meleki žive u vječnom miru. Oni znaju samo za Allaha. Ne pokoravaju se nikom osim Allahu. ...