Opis – definicija tesavvufa

Kadija, šejhul-islam Zekerijja el-Ensari (umro 929. h. god.), rahimehullahu teala, kaže: „Tesavvuf je nauka pomoću koje se upoznaju načini pročišćavanja ljudskih duša, popravljanja ponašanja (vladanje, ahlak), učvršćenja čovječijeg ...