Zikr

Izabrane izreke i kazivanja sufija iz Tadhkirat al-awliya’

Fudejl Ajad   Fudejl Ajad nekad bijaše drumski razbojnik. Razapeo je svoj šator u pustinji između Merva i Bavrada, obu­kao ...
ela bizikrillah

Hikaje tarikatskih prvaka

5. VELIKODUŠNOST I SADAKA   PRISNA LJUBAV PRIJATELJA   Priča se kako su neki ljudi došli jednom od tābi’ina (generacija ...
kaba

Hadž – odlučnost u odbacivanju svih oblika ropstva

Uvod   Osnova liderstva je utjecaj i sposob­nost buđenja najboljeg u ljudima te njihova aktivacija na raznim životnim ...
salawat

Jedan dan sa Allahovim poslanikom s.a.v.s.

Uvod Mnogo muslimana je u bliskom odnosu sa Sunnetom i poznaju ga kao drugi izvor naše vjere i kao praktičnu primjenu Kur’ana. ...
vesiat rahmeti

Ahiretski uspjeh je važniji od dunjalučkog

Priča se da su u davna vremena mu’min – vjernik i kafir – nevjernik pošli da love ribu. Kada god bi nevjernik ...
Ptica

Čvrsta vjera i sumnja

Priča se da su u doba Musa a.s. živjela dvojica Israelićana od kojih je jedan bio među najpobožnijim ljudima toga vremena, ...
hasbunallahu

Neovisnost od ljudi i oslanjanje na Allaha dž. š.

Živio među Israelićanima jedan pobožan čovjek koji je svojim rukamaizrađivao pletene sepete i košare da bi to prodavao ...