muslimanka

Žene u islamu

Duhovna jednakost spolova   U mnogim religijama žene su se morale boriti za svoja prava i njihova borba, u mnogim slučajevima, ...
rukopis

Doba klasičnih škola prava

1. Društveno-historijske prilike    Vrijeme od početka 2. vijeka (h) pa do početka, a prema nekima polovine, 4 vijeka ...
fes

Opšti pogled na pravo u islamu, njegov istorijski razvoj, teorijske i praktične mogućnosti reforme

1. Struktura šerijatskog prava   Prema islamskom učenju, pravo je u normu pretočena Božja volja sadržana u dva glavna ...
hidzra

Poslanikova hidžra

Poslanik je sada počeo ohrabrivati svoje sljedbenike u Mekki da se presele u Jesrib, a jedan od njih je to već učinio. ...
hijrah

Hidžra

Poslanik nije bio fatalist niti je bio nemaran. Njegovo povjerenje u Boga bilo je apsolutno, ali to nikada nije uzrokovalo ...
hablullah

Džemat – Allahovo uže

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste ...
bismilla

Vere’ – ostavljanje dozvoljenog iz straha da bi se moglo počiniti zabranjeno

Prenosi se od Seida da je Katade rekao: „Abdullah b. Mutarref je govorio: ‘Srest ćeš se s dvojicom ljudi: jedan od ...
sidk

Iskrenost – sidk

Uistinu je Uzvišeni Allah s pravdom i mudrošću stvorio nebesa i Zemlju i zato traži od ljudi da svoj ži­vot ...
suma

Uvod u nauku akaida

Jezičko značenje   Akaid je množina od riječi akida. Akida dolazi od glagola: aqade – ja´qidu – ´aqdun, ...
Psenica

Iman

Iman je potvrda. Iman znači – svaku vjersku istinu čvrsto, bez imalo sumnje, srcem vjerovati, jezikom potvrditi i ...