bismilla

Vere’ – ostavljanje dozvoljenog iz straha da bi se moglo počiniti zabranjeno

Prenosi se od Seida da je Katade rekao: „Abdullah b. Mutarref je govorio: ‘Srest ćeš se s dvojicom ljudi: jedan od ...
sidk

Iskrenost – sidk

Uistinu je Uzvišeni Allah s pravdom i mudrošću stvorio nebesa i Zemlju i zato traži od ljudi da svoj ži­vot ...
suma

Uvod u nauku akaida

Jezičko značenje   Akaid je množina od riječi akida. Akida dolazi od glagola: aqade – ja´qidu – ´aqdun, ...
Psenica

Iman

Iman je potvrda. Iman znači – svaku vjersku istinu čvrsto, bez imalo sumnje, srcem vjerovati, jezikom potvrditi i ...
darvin

Podvale teorije evolucije

Uvod: zašto teorija evolucije?   Neki od ljudi koji su čuli za „teoriju evolucije“ ili „darvinizam“ mogu pomisliti ...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Islamski propisi o kurbanu

„Muhamede! (Dali smo ti Islam)  i svako dobro, pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban.“ (Sura El-Kevser) Ebu Hurejre ...
kurban_1

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom ...
kurban

Kur’anske i sunnetske osnove izvršavanja vjerske obaveze kurbana

Uvod   Odavno se kod nas i u ostalom islamskom svijetu osjetila potreba za širim proučavanjem izvršenja obaveze kurbana. ...
Zikr

Izabrane izreke i kazivanja sufija iz Tadhkirat al-awliya’

Fudejl Ajad   Fudejl Ajad nekad bijaše drumski razbojnik. Razapeo je svoj šator u pustinji između Merva i Bavrada, obu­kao ...
ela bizikrillah

Hikaje tarikatskih prvaka

5. VELIKODUŠNOST I SADAKA   PRISNA LJUBAV PRIJATELJA   Priča se kako su neki ljudi došli jednom od tābi’ina (generacija ...