NAŠE AKTIVNOSTI

Namazi               

 

Dnevni namazi

„O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i namazu! Allah je doista sa strpljivima.“ (Kur´an, sura El- Bekare, 153.  ajet)

„I obavljaj namaz, namaz zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno.“ (Kur´an, sura El-Ankebut, 45. ajet)

Ebu Hurejre r. a. prenosi da je od Resulullaha, sallallahu alejhi ve selleme čuo ove riječi: „Šta mislite, kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka, u kojoj bi se on pet puta dnevno kupao, bi li imalo prljavštine na njemu ostalo?“

„Ne bi“, odgovoriše prisutni ashabi, a Resulullah a. s. dodade: “To je primjer pet dnevnih namaza, s kojima Allah briše počinjene grijehe.“ (Muttefekun alejhi)

Ibni Omer r. a. prenosi da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve selleme rekao: “Namaz obavljen u džematu vredniji je i bolji od namaza pojedinca za dvadeset i sedam deredža.“ (Muttefekun alejhi)

U džamiji (mesdžidu) se svakodnevno u džematu klanjaju svih 5 dnevnih namaza. Namaz se klanja po vremenima navedenim u takvimu, sa izuzetkom podne namaza, koji se u ljetnom periodu računanja vremena klanja sa početkom u 14.00 sati, a u zimskom periodu sa početkom u 13.00 sati.

Džuma namaz

„O vjernici, kada se u petak na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da namaz obavite, to vam je bolje neka znate!“ (Kur´an, sura El- Džumu’a, 9. ajet)

Od Ebu Hurejre i Ibni Omera r. a. se prenosi da su čuli Allahova Poslanika a. s.  kako na svom minberu govori: „Ili će se ljudi okaniti zapostavljanja džuma namaza, ili će Allah zapečatiti njihova srca, pa će postati nemarni.“ (Muslim)

Džuma namaz se u periodu ljetnog računanja vremena klanja sa početkom u 15.00 sati, a u zimskom periodu u 13.00 sati.

Dženaza namaz

Pri smrtnom slučaju u porodici kontaktirajte našeg imama koji će vam dati sva potrebna uputstva u vezi sa islamskim propisima oko opremanja, dženaze i ukopa mejjita.

Akika – nadijevanje imena djetetu

„Vi ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva. Zato nadjevajte vašoj djeci lijepa islamska imena.“ (Hadis)

Prema Sunnetu Poslanika Muhammeda a. s. dijete se sedmi dan (ili kasnije) po rođenju okupa, lijepo obuče i namiriše, a onda mu imam ili neka druga u islamu učena osoba prouči lagahnim glasom ezan na desno a ikamet na lijevo uho. Dijete se zatim tri puta pozove po svom imenu koje su mu njegovi roditelji odabrali. Na kraju se prouči odlomak iz Kur´ana i dova koju prisutni prate riječima «Amin». U dovi se upućuju molbe Svevišnjem Allahu za zdravlje, uputu i bereket novorođenčeta. Ashabi Poslanikovi su svoju novorođenčad donosili u kuću Poslaniku da im on prouči ezan, ikamet, učini dovu i nadije ime. Poslanik a. s. u jednom svom hadisu kaže da ono dijete kome se prouči ezan i ikamet neće bolovati od teške bolesti, padavice.

Također je sunnet djetetu po rođenju zaklati kurban, ukoliko to mogućnosti dozvoljavaju, i  to muškom djetetu dva a ženskom jedan kurban.

Čin nadijevanja imena djetetu po islamskim propisima, obavlja naš imam u dogovoru sa roditeljima. Imam također, može dati dragocjene savjete i pri izboru imena, kao i po drugim pitanjima vezanim za ovaj obred.

Šeriatsko vjenčanje

„Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (Kur´an, sura En- Nur, 33. ajet)

Da bi brak bio islamski  pri njegovom zaključenju mora se obaviti utvrđena procedura – šeriatsko vjenčanje. Inače, brak po učenju Islama mora biti sklopljen u ime Allaha dž. š., svjedoci pri sklapanju i osoba koja to čini moraju biti muslimani, i pri sklapanju braka mora se utvrditi iznos mehri muedždžela.

Šeriatska vjenčanja se najčešće obavljaju u džamijskim prostorijama uz prisustvo rodbine i prijatelja ili na drugom mjestu po izraženoj želji mladenaca. U džamijskim prostorijama se može organizovati i manja svečanost uz zakusku ovom prigodom.

Termin za obavljanje vjenčanja se ugovara sa imamom.

Mevlud i dova u različitim prilikama

„Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim neblagodarni nemojte biti!“ (Kur´an, sura El- Bekare, 152. ajet)

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno, blizu. Odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.“ (Kur´an, sura El- Bekare, 186. ajet)

Mevlud sa zikrom i dovom je tradicionalni način na koji muslimani iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova i Makedonije obilježavaju različite porodične radosti, veselja ili prigode, kao npr.: prilikom useljenja u novu kuću ili stan, prigodom uspješno završenog školovanja, obilježavanje sunetluka (sunećenje muške djece), prigodom obilježavanja islamskih mubarek dana i noći, itd. Mevlud u svim ovim i drugim prigodama, a uz pomoć i uslugu džemata i našeg imama možete organizirati u džamiji, ili svome stanu/kući uz prisustvo vaše rodbine i prijatelja.

Džematska biblioteka

Džemat Oberhausen posjeduje biblioteku, koja trenutno broji više od 1200 knjiga i drugih medija. Knjige se članovima Islamske zajednice besplatno posuđuju na čitanje. U biblioteci se mogu naći knjige iz različitih oblasti: literatura o islamu, bošnjačka književnost, povijest, publicistika, knjige za djecu, itd. Knjige su na bosanskom i njemačkom jeziku.