Raspored mektebske pouke


„…Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?
Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!“ (Kur´an, sura Ez-Zumer, 9. ajet)

Od Ebu Umame r. a. se prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: „Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas.“ Zatim je Allahov Poslanik a. s. rekao: „Zaista Allah, Njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, pa čak i mrav u svom mravinjaku, pa i riba, donose salavat na onoga koji podučava svijet dobru.“ (Tirmizi, hadis hasen)

Od Alije r. a. se prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: “Odgajajte svoju djecu u znaku ova tri svojstva:

  • da vole Poslanika,
  • da vole njegovu porodicu, i
  • da uče Kur´an.“

„Odista oni koji znaju Kur´an i vladaju se po njemu, biće pod Allahovom zaštitom – sa Njegovim poslanicima i odabranim robovima – onoga dana, kada, osim Njegove, neće biti druge zaštite.“ (Prenosi Ed–Dejlemi)

Mektebska pouka – podučavanje islamu i islamskim propisima i odgoj u duhu tih propisa je jedan od najvažnijih segmenata u radu Islamske zajednice. Ova nastava je organizovana za djecu svih uzrasta, ali i za odrasle. Održava se subotom i nedjeljom u sljedećim terminima.


RASPORED MEKTEBSKE POUKE

(Period ljetnog računanja vremena)

Mektebska pouka se održava subotom i nedjeljom u istim terminima. Učenici su raspoređeni u 3 nivoa. Zbog velikog broja upisanih učenika nastava se nedjeljom održava paralelno za 3 grupe – odjeljenja. U nastavni proces su uključena 3 muallima. Raspored učenika u određene grupe i nivoe će nakon upisa uraditi naš imam. Upis se vrši direktno u džamiji. Informacije možete dobiti i putem našeg e-maila: dzematoberhausen@gmail.com.

Subota i nedelja

1. NIVO: 9.30 do 10.55 sati 

2. NIVO: 11.00 do 12.25 sati

3. NIVO: 12.30 do 13.55 sati

Podne namaz se klanja sa početkom u 14.00 sati.

Mektebska pouka se održava po planu i programu Rijaseta islamske zajednice u BiH i Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

Vjeronaučna, školska godina počinje sa početkom nove školske godine i završava se sa završetkom školske godine.

Upis u MEKTEB se obavlja tokom prve 2 hefte na početku nove školske godine, a za one koji zakasne ili se kasnije odluče, stoji otvorena mogućnost da to učine i naknadno.