Raspored mektebske nastave


„…Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?
Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!“ (Kur´an, sura Ez-Zumer, 9. ajet)

Od Ebu Umame r. a. se prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: „Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas.“ Zatim je Allahov Poslanik a. s. rekao: „Zaista Allah, Njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, pa čak i mrav u svom mravinjaku, pa i riba, donose salavat na onoga koji podučava svijet dobru.“ (Tirmizi, hadis hasen)

Od Alije r. a. se prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: “Odgajajte svoju djecu u znaku ova tri svojstva:

  • da vole Poslanika,
  • da vole njegovu porodicu, i
  • da uče Kur´an.“

„Odista oni koji znaju Kur´an i vladaju se po njemu, biće pod Allahovom zaštitom – sa Njegovim poslanicima i odabranim robovima – onoga dana, kada, osim Njegove, neće biti druge zaštite.“ (Prenosi Ed–Dejlemi)

Mektebska nastava – podučavanje islamu i islamskim propisima i odgoj u duhu tih propisa je jedan od najvažnijih segmenata u radu Islamske zajednice. Ova nastava je organizovana za djecu svih uzrasta, ali i za odrasle. Održava se subotom i nedjeljom u sljedećim terminima.


RASPORED MEKTEBSKE NASTAVE

 

GRUPA 1 – djeca školskog uzrasta od 1. do 2. razreda
Subota i nedjelja od 9.30 do 11.00 sati.

GRUPA 2 – djeca školskog uzrasta, od 3. do 4. razreda
Subota i nedjelja od 9.30 do 11.00 sati.

GRUPA 3 – djeca školskog uzrasta, od 5. do 7. razreda
Subota i nedjelja od 11.00 do 13.00 sati.

GRUPA 4 – odraslija djeca, od 8. do 10. razreda
Subota i nedjelja od 11.00 do 13.00 sati. (Period zimskog računanja vremena)

 

Mektebska nastava se održava po planu i programu Rijaseta islamske zajednice u BiH i Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

Vjeronaučna, školska godina počinje sa početkom nove školske godine i završava se sa završetkom školske godine.

Upis u MEKTEB se obavlja tokom prve 2 hefte na početku nove školske godine, a za one koji zakasne ili se kasnije odluče, stoji otvorena mogućnost da to učine i naknadno.