Raspored mektebske pouke


„…Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?
Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!“ (Kur´an, sura Ez-Zumer, 9. ajet)

Od Ebu Umame r. a. se prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: „Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas.“ Zatim je Allahov Poslanik a. s. rekao: „Zaista Allah, Njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, pa čak i mrav u svom mravinjaku, pa i riba, donose salavat na onoga koji podučava svijet dobru.“ (Tirmizi, hadis hasen)

Od Alije r. a. se prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: “Odgajajte svoju djecu u znaku ova tri svojstva:

  • da vole Poslanika,
  • da vole njegovu porodicu, i
  • da uče Kur´an.“

„Odista oni koji znaju Kur´an i vladaju se po njemu, biće pod Allahovom zaštitom – sa Njegovim poslanicima i odabranim robovima – onoga dana, kada, osim Njegove, neće biti druge zaštite.“ (Prenosi Ed–Dejlemi)

Mektebska pouka – podučavanje islamu i islamskim propisima i odgoj u duhu tih propisa je jedan od najvažnijih segmenata u radu Islamske zajednice. Ova nastava je organizovana za djecu svih uzrasta, ali i za odrasle. Održava se subotom i nedjeljom u sljedećim terminima.


RASPORED MEKTEBSKE POUKE ZA 1. i 2. GRUPU (1-4 RAZRED)

(Period ljetnog i zimskog računanja vremena)

 

Subota i nedelja

1. ČAS: 9.30 do 10.15 sati (45 minuta)

PAUZA: (10 minuta)

2. ČAS: 10.25 do 11.10 sati (45 minuta)

 

RASPORED MEKTEBSKE POUKE ZA 3. i 4. GRUPU (5-10 RAZRED)

(Period ljetnog računanja vremena)

 

Subota i nedelja

1. ČAS: 11.15 do 12.00 sati (45 minuta)

PAUZA: (10 minuta)

2. ČAS: 12.10 do 12.55 sati (45 minuta)

PAUZA: (10 minuta)

3. ČAS: 13.05 do 13.50 sati (45 minuta)

PRIPREMA ZA PODNE NAMAZ (10 minuta)

PODNE NAMAZ: 14.00 do 14.20 sati

 

RASPORED MEKTEBSKE POUKE ZA 3. i 4. GRUPU (5-10 RAZRED)

(Period zimskog računanja vremena)

 

Subota i nedelja

1. ČAS: 11.15 do 12.00 sati (45 minuta)

PAUZA: (10 minuta)

2. ČAS: 12.10 do 12.55 sati (45 minuta)

PRIPREMA ZA PODNE NAMAZ (5 minuta)

PODNE NAMAZ: 13.00 do 13.20 sati

3. ČAS: 13.30 do 14.15 sati (45 minuta)

 

Srijeda i četvrtak – Učači Kur’ana

Period između akšama i jacije namaza

 

Mektebska pouka se održava po planu i programu Rijaseta islamske zajednice u BiH i Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

Vjeronaučna, školska godina počinje sa početkom nove školske godine i završava se sa završetkom školske godine.

Upis u MEKTEB se obavlja tokom prve 2 hefte na početku nove školske godine, a za one koji zakasne ili se kasnije odluče, stoji otvorena mogućnost da to učine i naknadno.