Imam

Duran ef. Pintol je imam u džematu Oberhausen od njegovog formiranja tj. februara 1994. god. Duran ef. je rođen 05. 11. 1966. god. u selu Lukavac, općina Trnovo. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu i  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Imamsku dužnost je obavljao još u džematima u BiH: Srnice – Medžlis IZ-e Gradačac i Dubrave – Medžlis IZ-e Bosanska Gradiška. Po dolasku u Njemačku, avgusta 1993. god., kraće vrijeme je bio imam u džematu Reutlingen, a učestvovao je i u aktivnostima na formiranju džemata Balingen (Baden Würtemberg). Oženjen je i otac je troje djece.