Džematski odbor

 

Aktuelni Džematski odbor (Vorstand) izabran na godišnjoj skupštini džemata 24. 01. 2016. god. broji 7 članova, i to:

 1. Abazović Jasmin, predsjednik
 2. Kobiljar Amir, zamjenik predsjednika
 3. Lučičanin Vehbija, blagajnik
 4. Karić Senad, sekretar
 5. Pintol Duran ef., imam
 6. Begić Nedžib, član odbora
 7. Kovačević Hadis, član odbora

Prošireni džematski odbor (Konsultationsausschuss) u vrijeme dok se gradi džamija obavlja i funkciju Građevinskog odbora. Njegovi članovi su:

 1. Abazović Jasmin
 2. Lučičanin Vehbija
 3. Karić Senad
 4. Begić Nedžib
 5. Kobiljar Amir
 6. Šemsović Rešad
 7. Vatreš Abdel
 8. Bandić Nijaz
 9. Rebronja Hasim
 10. Ljajić Hamdija
 11. Mavrić Senad
 12. Bajrić Albin
 13. Sijamhodžić Redžep
 14. Kovačević Hadis
 15. Redžić Munib
 16. Smajlović Suad
 17. Bjelić Elvir
 18. Abazović Amer

Članovi Nadzornog odbora (Kontrollausschuss) su:

 1. Kovačević Elvis
 2. Kozić Salko
 3. Bjelić Samir