Muhammed Se’id Tusi – Zadnji ajeti sure El-Bekare i sura El-Fatiha

Prekrasno učenje Kur’ana poznatog učača Kur’ana Muhammeda Seida Tusija.