Va’zu nasihat u džematu Oberhausen – dr. Almir Fatić (25. 11. 2012. god.)

Va’zu nasihat koji je na tradicionalnom godišnjem mevludu u našem džematu 25. 11. 2012. god. održao doc. dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.